"Víte, nás kvalita knihy nezajímá, nás zajímá rychlá návratnost investice," je bežnou odpovědí velkých nakladatelů, kteří určují chod knižního trhu. Autor nový, se kterým je třeba pracovat, nebo knížka poezie, která potřebuje v komerční džungli podporu, jsou na obtíž. Trh je nakladately a distributory představován jako jakýsi fenonén nebo organizmus, který si žije svým životem a eliminuje všechno dobré a jedinou možností je se mu podřídit. "My bychom to vydali, ale trh to nechce," slýchavají autoři přečasto od svých nakladetelů, nebo: "Ne, my ten váš rukopis číst nebudem, sežeňte si dva posudky, nějaký grant a vydáme to." Všechno je naruby a přitom kvalitní, moderní, avantgardní literatury tak málo. Mnoho autorů vydává knížky vlastním nákladem bez možnosti další systematické distribuce.

Cílem blogu ASTRONAUT V MOŘI je šířit kvalitní původní českou nebo do češtiny přeloženou literaturu všech žánrů (na cestě je také paralelní blog, který bude pokrývat podobné pole v řečtině).

Tato aktivita je NEZISKOVÁ, tudíž knihy, které je a bude možné získat prostřednictvím tohoto blogu, budou stát přesně tolik, aby byly pokryty pouze přímé náklady na jejich vydání, tisk a distribuci.

Autoři a správci blogu apelují na čtenáře, aby adresu šířili, aby informovali své přátele a známé a podpořili tak kvalitní tvorbu vymykající se střednímu podbízivému proudu a svojí podporou dali najevo, že nepatří k reklamou otupělým pasivním čtenářům, ale k těm jenž dokáží rozpoznat a upřednostnit literaturu kvalitní.

Upřímné návrhy na zlepšování a rozšiřování této aktivity, stejně jako rukopisy, vlastním nákladem vydané knihy, návrhy a náměty pro další ediční činnost jsou vřele vítány.

21. ledna 2012

Charles Marx, Dr. filozofie z Londýna, vynikající vůdce demokraticko-sociální strany, nachází se v Karlových Varech na léčení.*)

Vydalo nakladatelství
Agentura FAJMA
Novinář, reportér Egon Ervín Kisch se v 1946 vrátil ze zámořského exilu, kam byl nucen se uchýlit v roce 1939 vzhledem ke svému původu a přesvědčení, a ihned s vervou a nadšením pro něj vlastním se vrhnul do novinářské práce. Během prvního týdne svého pobytu v Československu stihnul soud K. H. Franka, reportáž ze zlínské továrny na boty, reportáž "Den s Petrem Bezručem", komentář prvomájových oslav z letadla, ale také například pojednání o českém národním jídle, o škubáncích... Jeho rámcovým projektem byla rozsáhlá reportáž-kniha o Československu. Součástí tohoto projektu byla také reportáž o pobytu Karla Marxe v Karlových Varech. Nemocný Marx navštívil Vary celkem třikrát. Kisch nejenom že prostudoval archivy, policejní záznamy, korespondenci Marxe s Engelsem, ale také místo, kde Marx pobýval, pokoj, ve kterém bydlel. Knihu nestačil dokončit. Zemřel v roce 1948. V roce 1949 studie sice vyšla, ale druhého vydání se dočkala až v roce 2007, kdy se redakce ujali Daniel Strož a Emil Hruška.  
Ch. Schad
Portrét E. E. Kische 1928
V úvodu ke Kischově knize píší: "Právě tohoto muže chtěl Kisch prostřednictvím své reportáže přiblížit lidem jako jednoho z nich, nikoli jako sakrální monument čnící nad dějinami. Jako člověka trpícího bídou, existenčními starostmi, starostmi o svoji rodinu, člověka nemocného." Dodávají i vlastní interpretaci dalších Kischových pohnutek: "A v pozadí Kischova zájmu o Marxe mohou být i motyvy další. Krátce po válce, v době vypjatých protiněmeckých emocí a militantního nacionalismu, píše světově uznávaný Egon Ervín Kisch o němcích Marxovi a Engelsovi, ale nejen o nich. Píše o lidech, u kterých Marx bydlel, či o mladém německém vojákovi, umírajícím proklínaje Hitlera v marxově pokoji. Jako by chtěl Kisch zdůraznit rozdíl mezi těmito lidmi  a těmi, které reprezentoval karlovarský rodák, jehož popravě Kisch přihlížel - Karel Hermann Frank." 
Kniha není vzpomínkovým artefaktem, mrtvolou, věncem na hrobě Kischově či  Marxově, je to aktuální dílo (a aktuální počin obou redaktorů): "Současník se v Kischově knížce o Marxovi setká jak s poučením, tak se skvělým jazykem a stylem, což je zásluha i překladatelky Jarmily Haasové-Nečasové. K poučení sděleným Kischem pak patří i to, že protivníci pánů, kapitálu a mamonu byli a jsou sledováni a pronásledováni "černou internacionálou", ať se jedná o století devatenácté, dvacáté či jednadvacíté. Také to dokazuje Kischovu aktuálnost, sdělovanou nám prostřednictvím historického námětu."

Autoři knihu na samotný úvod vybavili Bieblovou básní "Karel Marx v Karlových Varech"

V lázeňském domě bez okapu a hromosvodu
V nejvyšší mansardě nechráněné zvenčí
Vysoko nad městem
Karel Marx celou noc psal

Když bylo ráno vyšel na balkon
Ten balkon dodnes růže věnčí
Přes střechy domů
Do příkré stráně se zadíval

Nebyla tenkrát ještě
Teplá tekoucí voda v domě
Z kouřících džbánů naplněných vřídlem
Lije pokojská horkou vodu do vany

Zatímco Karel Marx
Vrací se z balkonu k svému psacímu stolu
Mysle na studenou sprchu
Kterou chystá na pány

V domě bez hromosvodu okapu a ochranné stříšky
V starém lázeňském domě v kterém není zdviž
Stoupá a stoupá do takové obrovské výšky
Že ho ty kolonádo císařů a maharadžů ani nevidíš 

Zajímavý je také úryvek z fejetonu Julia Waltera (Sprudel VII, č. 22, 1875): "...jeho štíhlá postava víc než prostřední výše, je ještě mladistvá a pružná. (...) Zajímavý apoutavý jako jeho zjev je i marx sám. Je to člověk neobyčejného vzdělání, které jde rovnoměrně do šířky i do hloubky, a je obeznámen se všemi obory vědění. Člověk cítí okamžitě, že je to někdo, kdo má co říci a říká to s krásně odměřeným dechem, který se mění jen tehdy v silnější oddychování, jestliže jme potírat názory připadající mu mylnými, kdežto při sarkastickém odmítání jistých osobností  obaluje ostrý osten svého sžíravého vtipu měkkou lahodou hlasu a působů tím ještě krutěji. Ale i když rozvíjí své názory a vykládá své učení, nepočíná si jako na katedře a vyhýbá se jak poučujícícmu tónu, tak patosu věštce. Mluví lehce a mile a přece s uměleckou vybraností a vždy má po ruce výstižné slovo, názorný obraz nebo vtip, který osvětlí situaci jako blesk. (...) Marx dovede poutavě vyprávět, zná umění fabulace jako málokdo, je duchaplný causeur, skvělý dialektik, který dovede také nasadit vřelé citové tóny, který dovede vzbudit zájem, poučit i upoutat." 


*) Citát z hlášení C.k. místodržitelského rady a okresního hejtmana v Karlových Varech c. k. prezídiu místodržitele v Praze (4. 9. 1875)
________________________________________________________________
Jak knihu získat?
Jako obvykle.
Objednávku pošlete na e-mailovou adresu astronautvmori@gmail.com  případně na vera.klontza@gmail.com

Uveďte počet výtiskůadresu, kam si přejete knížku zaslat a způsob platby.
Platit můžete dobírkou nebo převodem na účet. (Detaily najdete v pravém sloupci blogu)

Kniha stojí 100Kč, 37Kč doporučená zásilka (do 8 knih v balíčku).


Žádné komentáře:

Okomentovat