"Víte, nás kvalita knihy nezajímá, nás zajímá rychlá návratnost investice," je bežnou odpovědí velkých nakladatelů, kteří určují chod knižního trhu. Autor nový, se kterým je třeba pracovat, nebo knížka poezie, která potřebuje v komerční džungli podporu, jsou na obtíž. Trh je nakladately a distributory představován jako jakýsi fenonén nebo organizmus, který si žije svým životem a eliminuje všechno dobré a jedinou možností je se mu podřídit. "My bychom to vydali, ale trh to nechce," slýchavají autoři přečasto od svých nakladetelů, nebo: "Ne, my ten váš rukopis číst nebudem, sežeňte si dva posudky, nějaký grant a vydáme to." Všechno je naruby a přitom kvalitní, moderní, avantgardní literatury tak málo. Mnoho autorů vydává knížky vlastním nákladem bez možnosti další systematické distribuce.

Cílem blogu ASTRONAUT V MOŘI je šířit kvalitní původní českou nebo do češtiny přeloženou literaturu všech žánrů (na cestě je také paralelní blog, který bude pokrývat podobné pole v řečtině).

Tato aktivita je NEZISKOVÁ, tudíž knihy, které je a bude možné získat prostřednictvím tohoto blogu, budou stát přesně tolik, aby byly pokryty pouze přímé náklady na jejich vydání, tisk a distribuci.

Autoři a správci blogu apelují na čtenáře, aby adresu šířili, aby informovali své přátele a známé a podpořili tak kvalitní tvorbu vymykající se střednímu podbízivému proudu a svojí podporou dali najevo, že nepatří k reklamou otupělým pasivním čtenářům, ale k těm jenž dokáží rozpoznat a upřednostnit literaturu kvalitní.

Upřímné návrhy na zlepšování a rozšiřování této aktivity, stejně jako rukopisy, vlastním nákladem vydané knihy, návrhy a náměty pro další ediční činnost jsou vřele vítány.

11. ledna 2012

Pozdrav z Brna

"...Kdybych ještě kdy v životě dostal možnost uspořádat antologii z české moderní poezie a směl bych do ní vybrat jen sto básníků, nzaváhal bych ani vteřinu a z Marie Veselé bych zařadil nejednu báseň.
Kdybych si konečně splnil "svůj sen" sepsat svou Poetiku moderní české poezie, byly by v ní příklady z Marie Veselé u velice mnoha pojmů, u všech  možných typů výstavby verše a básně, u většiny figur opakování slov, rýmů, asonance, u čarování s přesahy, u umění užít funkčně hovorového obratu obratu atd. 
A kdybych byl uznán za hodna sestavit čítanku, básně Marie Veselé by my garantovaly, že by tu školní četbu dětstvo bralo.
To vše se mi jistě nepodaří. Ale jsem si jist, že Marie Veselá v antologiích, čítankách a knihách o poezii bude, jen co se už konečně přeženou vichřice hnusného hněvu, hlupácké nenávisti a tyranie tzv. volného trhu. A už teď vyhlížím moudrého nakladatele, který pochopí, že pouhý výbor  z této básnířky vůbec nestačí," napsal o Marii Veselé literární kritik Milan Blahynka (Obrys-Kmen 2010, č. 15, celá recenze: http://www.obrys-kmen.cz/index.php?rok=2010&cis=15&cl=04).
A je to tak, Marie Veselá hraje v české poezii první ligu, jenže z pohledu mocných za špatný tým... 
Básnířka je členkou Unie českých spisovatelů a zakladajícíc členkou Výboru národní kultury.Narodila se v Třebíči, v Jihlavě absolvovala zdravotní školu, ale přes čtyři desítky let žije v Brně, kde organizuje nádherné kulturní akce. První básně publikovala v regionálním tisku v druhé polovině 60. let 20. století v regionálním tisku. Od roku 1990 publikuje v Haló novinách, Naší pravdě a Obrysu-Kmeni, Echu, Zpravodaji VNK Lípa. Je zastoupena v Almanachu UČS "Na druhém břeh." Vydala téměř desítku básnických sbírek, které (naštěstí pro autorku, ale bohužel pro nás), jsou definitivně rozebrané. Dosud je k mání několik svazků výběru s díla "Básně a Písně". Knihu vydalo nakladatelství Balt-East v roce 2011 a zde je malá ukázka:

Vzkaz malému princi

Až se vrátíš zlatohlávku, 
zase na zem,
bude možná hodina s půlnoci, 
kdo otevře ti?
Zavřenými dveřmi budou se tě ptát,
čí jsi dítě
a jsi-li bílé pleti.
Děti tou dobou spí
a dospělí jako vždy
nemají čas.
Byznysmen počítá kupony a akcie - 
už zas.
Ti, co mají mnoho,
chtějí víc,
druzí mají málo chleba -
už zas.
Jen milenci, básníci
a děti ještě věří,
že je lásky třeba.

Až po tobě se budou ptát,
řeknu jim:
Bylo tu dítě
a mělo strach,
bylo tu dítě,
odešlo za vrátka,
bálo se, že tělo ulijí mu
z pozlátka
a v brokátu
posadí ho na oltáře.

Půjdete-li ho hledat,
nespěchejte zase,
postůjte pod hvězdou - 
vždy přichází z hvězdy
dítě zlatovlasé. 


Zrání

Noc co noc
padají jablka
v našem sadě,
kde končí věčnost
zrání,
kde končí čas,
kdy končí čas,
kdy jsou plody zralé
na trhání.

Každá noc přidá
trpkou kapku
do poháru,
každá noc sčítá
neúprosně
léta zmaru
i šťastná
vinobraní.

Duní jablka nocí
v našem sadě,
i když pravda a čest
putují
světelnými roky,
čas, čas
zrání se blíží
rozhodnými kroky. 


Žalm 20. století

Vědecký
odhad
říká,
že 
čtyři tisíce
sedm set
 životů
denně
spálily
pece
v Osvětimi,
celkem 
pět miliónů,
kdes byl - 
ó Pane?!


Zpěv velryb

Andělé hlubin,
jste echo vesmíru,
vaše tajemné výkřiky
jsou vzkazy
z dávných hvězd,
jejich meteory
vyhasly jako
slzy
na dně moří,
předáváte poselství
v čase,
který hoří. 
Oslovíte ty,
jejichž srdce
jsou ztvrdlá jako struska,
nebo znovu
a znovu budete
umírat v infernu
na pobřežích -
náš lidský čas,
náš neúprosný čas
běží  běží.


Andělé

Přála jsem si
v skrytu - tiše,
by bůh sestoupil už
ze své výše.
Dnes vím,
(a není to
o lidské pýše),
že to možné není.
Zázraky se ale dějí,
andělé k nám 
odcházejí,
andělé k nám 
přicházejí,
abychom my,
až zvednem hlavu,
až se cosi změní,
našli jejich stopy
v blátě, u spálené chýše,
ve sběhu,
v každé době,
 ikdyž slunce sotva dýše -
a pak také někdy,
div se, světe,
sami v sobě. 

_________________________________________________________________
Jak knihu získat?
Jako obvykle.
Objednávku pošlete na e-mailovou adresu astronautvmori@gmail.com  případně na vera.klontza@gmail.com

Uveďte počet výtiskůadresu, kam si přejete knížku zaslat a způsob platby.
Platit můžete dobírkou nebo převodem na účet. (Detaily najdete v pravém sloupci blogu)

Kniha stojí 124 Kč, 37Kč doporučená zásilka (do 8 knih v balíčku).

Žádné komentáře:

Okomentovat