"Víte, nás kvalita knihy nezajímá, nás zajímá rychlá návratnost investice," je bežnou odpovědí velkých nakladatelů, kteří určují chod knižního trhu. Autor nový, se kterým je třeba pracovat, nebo knížka poezie, která potřebuje v komerční džungli podporu, jsou na obtíž. Trh je nakladately a distributory představován jako jakýsi fenonén nebo organizmus, který si žije svým životem a eliminuje všechno dobré a jedinou možností je se mu podřídit. "My bychom to vydali, ale trh to nechce," slýchavají autoři přečasto od svých nakladetelů, nebo: "Ne, my ten váš rukopis číst nebudem, sežeňte si dva posudky, nějaký grant a vydáme to." Všechno je naruby a přitom kvalitní, moderní, avantgardní literatury tak málo. Mnoho autorů vydává knížky vlastním nákladem bez možnosti další systematické distribuce.

Cílem blogu ASTRONAUT V MOŘI je šířit kvalitní původní českou nebo do češtiny přeloženou literaturu všech žánrů (na cestě je také paralelní blog, který bude pokrývat podobné pole v řečtině).

Tato aktivita je NEZISKOVÁ, tudíž knihy, které je a bude možné získat prostřednictvím tohoto blogu, budou stát přesně tolik, aby byly pokryty pouze přímé náklady na jejich vydání, tisk a distribuci.

Autoři a správci blogu apelují na čtenáře, aby adresu šířili, aby informovali své přátele a známé a podpořili tak kvalitní tvorbu vymykající se střednímu podbízivému proudu a svojí podporou dali najevo, že nepatří k reklamou otupělým pasivním čtenářům, ale k těm jenž dokáží rozpoznat a upřednostnit literaturu kvalitní.

Upřímné návrhy na zlepšování a rozšiřování této aktivity, stejně jako rukopisy, vlastním nákladem vydané knihy, návrhy a náměty pro další ediční činnost jsou vřele vítány.

7. prosince 2011

"...drceni koly Jaguára,"

první sbírka Barbary Y. Flamand, vydaná v roce 1968 nakladatelstvím P. J. Oswalda v Hofleur (Francie), zahajuje sérii třináccti sbírek, z nichž poslední vyšla v dvojjazyčném vydání francouzsko-českém v Onyxu v dubnu 2009 pod názvem "La patience du guetteur d'aube/ Trpělivost lovce úsvitu." třináct sbírek, které všechny svědčí o znepokojení básnířky  lidským osudem a její schopnosti vcítit se do stavů duše člověka. Proč po vydání řady jejích sbírek jsem teprve teď vydala prvotinu, která mi byla známá už od prvního objevu autorčina díla v roce 1994?
Tato sbírka nám umožní posoudit její autorskou dráhu. Je to přímočará cesta, která neopouští filozofii pouta mez osudem jednoho člověka a osudem celé společnosti Při zkoumání politických a sociálních jevů vyniká její bojovnost, která s věkem nepolevuje. Hluboká a zraňovaná citlivost se projevuje ve vztahu básnířky ke světu a ke svému vnitřnímu já. V jejím silném, často výbušném stylu, který autorka časem mistrně rozvíjí. Mým dalším úmyslem při publikování této první sbírky bylo připomenout, nakolik byla léta šedesátá bohatá na historické události, na pokusy o přeměnu světa: boje za zrovnoprávnění černochů v Jižní Africe, v Americe, opozice proti diktaturám, květen 1968 ve Francii. Ale Barbara Y. Flamand neumísťuje své básně pouze do událostí, ale báseň se stává signálem a výzvou k požadavku důstojného života, i ideálu, který prochází celou Historií a k němuž se muži a ženy upnuli tělem i duší. Hlavní nosná linka její sbírky: odmítnutí reality ovládané úzkým individualismem a  egoismem, vládou podrřízenou penězům a produkující nepřijatelné bezpráví. V dramatické básni "Návrat", která zakončuje tuto sbírku, její hlavní postava symbolicky přebírá štafetu předešlých generací, zaujímá místo v Historii a dává svému životu smysl.
Již v roce 1968, kdy byla první sbírka vydána, se Barbara Y. Flamand bouří proti společnosti, která zapomíná na minulost, libuje se ve stylu "žít okamžikem" a "každý pro sebe", což je příčinou ztráty morálních hodnot a vytěsnění existenční otázky z vědomí.
"...drceni koly Jaguára" vyjadřuje úctu k lidem, kteří  v osobním a veřejném životě hledají svou hodnotu skrze tázání se po smyslu věcí a skrze vůli dosáhnout své realizace jak na úrovni osobní, tak i společnské. Tento název první sbírky přivádí k úvaze o bezostyšném bohatství a násilí, které vyvolává. Další díla ukážou prozíravost autorky a její sílu vloženou do odsouzení.
Zároveň tato sbírka, jakož i ty následující, zahrnuje intimní rozměr našeho bytí, důležitost tělesnosti a smyslnosti, místy v dané době odvážně vyjadřované.
Předmluva  ke knize
Jana Černá

V této sbírce, jejíž originál přeložila Jana Černá a přebásnili Draga Zlatníková a Karel Sýs, jsem si s pohnutím přečetla báseň věnovanou řeckému skladateli a celoživotnímu bojovníkovi za svobodu a demokracii, foenomenálnímu Mikisovi Theodorakisovi. Autorka touto básní, kterou napsala v druhé polovině 60. let 20. století, kdy řecký lid trpěl pod knutou tzv. plukovnické diktatury, znovu prokázala svůj neomysný instink oddělující správné, hodnotné a spravedlivé od nicotného, špatného a podlého. Mikis Theodorakis svým celoživotním počínáním prokázal, že si báseň inteligentní B. Y: Flamand rozhodně zasloužil.

Přátelé, uvěznili mě!
Ale jen moje tělo zajali,
má mysl poletuje svobodně.
Jestli mi bitím zlomí tělo, 
mé srdce bude přesto vzdorovat,
ani velitel, ani železa, ani mučení 
nemohou prolomit věčnou schránku
spojenou se zemí - svou matricí.

Přátelé, neplačte pro mne.
Proste za ty, kdo sklánějí hlavu,
když slunce prodlužuje stíny jejich vrahů.
Věřte mi, jestli umřu, znovu se zrodím,
s tóny a akordy na rtech,
veselými i bolavými,
jak mi osud nadělí
lásku, rozkoš či hořkost.

Vždyť má duše ani tělo nezpívaly
pro hyeny v krajkách,
nýbrž aby si mohla notovat ulice 
pro uličníky, vyděděnce, neviňátka,
pro slávu úsvitu, pro zažehnutí víry,
pro paži, co se napřimuje a nikdy neklesne,
když i radost chybí
k životu za hrobem.

Pojď! jen ať se mě železo zraní!
Nepodřeknu se, nic nepřiznám,
až do konce zůstanu mužem,
neplačte nad tím, co ze mne zbude.
Ano, hněv a nezrušitelnou pomstu
při vzpomínce na ně, při vzpomínce na mne,
tu přivolávám! Za Manolise, Lambrakise,
za tisíc a jednoho a za všechny, jež neznám jménem.

nespočítáě paže
zkřížené na jejich křížích.
O nich, o nás všech, i o mně
ať si Bůůh myslí, co mu libo.
Nás chrání naše nevinnost,
neboť jsme hlasitě žádali
důstojný byt na zemi a spravedlivě rozdělenou hojnost 
právo a čest, co Bůh lidem dluží. _________________________________________________________________Jak knihu získat?
Jako obvykle.
Objednávku pošlete na e-mailovou adresu astronautvmori@gmail.com  případně na vera.klontza@gmail.com

Uveďte počet výtiskůadresu, kam si přejete knížku zaslat a způsob platby.
Platit můžete dobírkou nebo převodem na účet. (Detaily najdete v pravém sloupci blogu)

Kniha stojí 108 Kč, 37Kč doporučená zásilka (do 8 knih v balíčku).Žádné komentáře:

Okomentovat