"Víte, nás kvalita knihy nezajímá, nás zajímá rychlá návratnost investice," je bežnou odpovědí velkých nakladatelů, kteří určují chod knižního trhu. Autor nový, se kterým je třeba pracovat, nebo knížka poezie, která potřebuje v komerční džungli podporu, jsou na obtíž. Trh je nakladately a distributory představován jako jakýsi fenonén nebo organizmus, který si žije svým životem a eliminuje všechno dobré a jedinou možností je se mu podřídit. "My bychom to vydali, ale trh to nechce," slýchavají autoři přečasto od svých nakladetelů, nebo: "Ne, my ten váš rukopis číst nebudem, sežeňte si dva posudky, nějaký grant a vydáme to." Všechno je naruby a přitom kvalitní, moderní, avantgardní literatury tak málo. Mnoho autorů vydává knížky vlastním nákladem bez možnosti další systematické distribuce.

Cílem blogu ASTRONAUT V MOŘI je šířit kvalitní původní českou nebo do češtiny přeloženou literaturu všech žánrů (na cestě je také paralelní blog, který bude pokrývat podobné pole v řečtině).

Tato aktivita je NEZISKOVÁ, tudíž knihy, které je a bude možné získat prostřednictvím tohoto blogu, budou stát přesně tolik, aby byly pokryty pouze přímé náklady na jejich vydání, tisk a distribuci.

Autoři a správci blogu apelují na čtenáře, aby adresu šířili, aby informovali své přátele a známé a podpořili tak kvalitní tvorbu vymykající se střednímu podbízivému proudu a svojí podporou dali najevo, že nepatří k reklamou otupělým pasivním čtenářům, ale k těm jenž dokáží rozpoznat a upřednostnit literaturu kvalitní.

Upřímné návrhy na zlepšování a rozšiřování této aktivity, stejně jako rukopisy, vlastním nákladem vydané knihy, návrhy a náměty pro další ediční činnost jsou vřele vítány.

10. března 2012

Ten nejlepší bedekr na Krétu


Nedávno se mi dostala do ruky knížka Otlučený zázrak (autor Tomáš Vondrovic, nakladatelství Malvern 2010). Věnoval mi ji autor s omluvami, že coby archeolog budu k ní mít určitě výhrady a že by mi ji snad ani neměl dávat.
Nejen že výhrady k ní nemám ani co archeolog, ani co člověk, ale ani co by Kréťanka (adoptovaná). Naopak coby archeolog jsem si ladacos uvědomila. Například to, jak silná a mocná jsou mytologická podobenství. Vždyť většina z nás, kteří jedeme na Krétu se těšíme, že ty mytologické příběhy tam potkáme, uvidíme a zažijeme a pak jsme zklamaní, že tomu tak není a nebo, že prostě pro nás ty mýty nejsou viditelné pouhým turistickým okem. Tomáš Vondrovic jezdí na Krétu pravidelně, tráví svou dovolenou v malé vesničce na jižním pobřeží pod archeologickou lokalitou Myrtos-Pyrgos, ze které staří Minoité vysílali lodě do Egypta. Autor neuvěřitelně dobře chápe krétskou skutečnost -alespoň podle mého názoru. Konec konců s bohy tam žije i rozmlouvá.
* pokud jste na Krétě nikdy nebyli, určitě si knížku přečtěte. Zažijete neuvěřitelnou cestu.
* pokud jste na Krétě byli a líbilo se vám tam, na stránkách knihy se tam vrátíte a co více, nastěhujete si Krétu do žil v nefalšované neředěné podobě.
* pokud jste na Krétě byli a zklamala vás, knížka Tomáše Vondrovice se určitě stane příčinou k zamyšlení a přehodnocení vašeho názoru.  


Vůně jsou tiché
pravdy světa

Oltářní mušle
na kopci

Křehké otazníčky
bez moře

Pramáti Kréta

V moruších dole zrají
zelené noci

A malé slzy
černé nymfy – kozy

Zbyly jen pudy

Jimi žijí bozi

(...)

Zdá se vám, že to nemá pointu? Ale má, jenomže to zase musím skončit o rok dál. Nemyslete si, že to dělám schválně, jako nějakou literární fintu, na kterou jsem notabene tajně hrd. Ne, opravdu, to mé krétské příběhy mne samy učí skákat v čase: dokončují se a vysvětlují samy až po půl roce, po roce i víc, někdy se zpětnou vazbou, jindy jako příslib událostí, o kterých nemám ještě ani ponětí. Tak mě tyto drobné příhody nutí uvažovat o čase a v čase jinak, než je běžně ve světě zvykem. Přehazují si mě jako mořské vlny sem a tam. Tak jako si prolhaní Kréťané přehazují svá kompoloi. Minulost přes palec; budoucnost přes malík; tady, na dlani přítomnosti. Byl bych rád, kdyby se vám tato přirozená nesoustavnost nepříčila, ale stala se nenápadným zlozvykem i vaší duše; neexistence času a existence Bohů totiž spolu úzce souvisejí.

(...)

Teď, v záplavě azuru, který sestupuje průsmyky až do údolí, mezi skály – jako by to všechno bylo smaltové – rozeznáte bílé domky: poházené kostky cukru. (...) Mlhou venkovanů prosvítají stejně jako ty vesničky čistým dnem, ztracené vědomosti lidstva.

(...)

Tohle všechno jsem mezi řečí a po chvilkách sděloval Meni. Také to o Aristofanovi, jak a proč ho mám rád.  Že jeho Jezdce, ty jsem si vybral protože je to hra, která se obecně málo hraje. Asi proto, že je o tom, jak svobodné obci vládne hovado, jelitář. A vyžene ho jedině ještě větší hovado, jirchář. Hra velmi nepopulární za všech režimů. Mnozí Interpreti ji nenávidějí; jiní tvrdí, že je dávno mrtva; ti neslušnější hovoří o zbytečné zahořklosti autora. (...) Já na to mám, což nikoho nepřekvapí, svou vlastní krétskou verzi. Nejen, že je to dílko aktuální a svěží až hanba, ale ještě nenásilně kopíruje (jako se kopíruje  krajina) myšlenku starých mudrců o následnosti věků: zlatého, stříbrného, bronzového a železného. A na těch kovech není nic zahořklého, krom faktu, že my sami žijeme ve věku nejhorším – totiž v době železných srdcí. A tak se nutně chýlíme ke konci. Po tomto věku, po jeho zhroucení, však následuje zase věk Zlatý. Autoři to vědí. Bozi to vědí. A věděl to i můj Aristofanes.“


(...)

Básník a filosof nemají být pouhými zrcadly doby, lesknout se je málo, ti mají svítit!

(...)

Ticho, černé krétské ticho uprostřed modrého dne. Svatost, která budí hrůzu.

(...)

Koho chránily skalní vrchy za zády a přirozený přístav-zátoka, z níž vyplouvaly slavné krétské lodě s temnými plachtami, tehdy, když ještě tvář Kréty hleděla k východu a jihu, tehdy před prvními zamětřeseními? Na koho čekal Labrys, kterou vykopali? Kdo tu byl roztrhán?


(...)

Zrovna jedeme autobudem do Ierapetry pro běžný nákup k Marinopoulosovi. Má Bystřevdaná pozoruje svět oknem a náhle namíří africkým ukazovákem: „Hele!“ – Vedle cesty  vidím zaparkovaný tirák. Nemá kola. Stojí na špalcích s cihlami, částečně. Na boku hrdý nápis: Metafora. To už známe, to jsme měli, Metafora tu znamená doprava, to samo o sobě není nic afrického. Ale tehle odstavený tirák má i křestní jméno:
LAZARIS
Doprava Lazaris. Nepojízdný. Mrtvá metafora. Než však sačím vzkřiknout „Lazare, vstaň a jeď“, jsme pryč. Jediné, co je jasné, že právě začal africký den.

(...)

...konec rozumu je vždycky začátek poezie.


Kdo ví, jak vypadí Bohyně?
Kdo ví, jak promlouvá Bůh?
Vzpomeň si, srdce,
a ztiš se: Oni
ti odpoví Sami

Oni
ti odpoví
sami

(Všechna foto VKJ)


Žádné komentáře:

Okomentovat