"Víte, nás kvalita knihy nezajímá, nás zajímá rychlá návratnost investice," je bežnou odpovědí velkých nakladatelů, kteří určují chod knižního trhu. Autor nový, se kterým je třeba pracovat, nebo knížka poezie, která potřebuje v komerční džungli podporu, jsou na obtíž. Trh je nakladately a distributory představován jako jakýsi fenonén nebo organizmus, který si žije svým životem a eliminuje všechno dobré a jedinou možností je se mu podřídit. "My bychom to vydali, ale trh to nechce," slýchavají autoři přečasto od svých nakladetelů, nebo: "Ne, my ten váš rukopis číst nebudem, sežeňte si dva posudky, nějaký grant a vydáme to." Všechno je naruby a přitom kvalitní, moderní, avantgardní literatury tak málo. Mnoho autorů vydává knížky vlastním nákladem bez možnosti další systematické distribuce.

Cílem blogu ASTRONAUT V MOŘI je šířit kvalitní původní českou nebo do češtiny přeloženou literaturu všech žánrů (na cestě je také paralelní blog, který bude pokrývat podobné pole v řečtině).

Tato aktivita je NEZISKOVÁ, tudíž knihy, které je a bude možné získat prostřednictvím tohoto blogu, budou stát přesně tolik, aby byly pokryty pouze přímé náklady na jejich vydání, tisk a distribuci.

Autoři a správci blogu apelují na čtenáře, aby adresu šířili, aby informovali své přátele a známé a podpořili tak kvalitní tvorbu vymykající se střednímu podbízivému proudu a svojí podporou dali najevo, že nepatří k reklamou otupělým pasivním čtenářům, ale k těm jenž dokáží rozpoznat a upřednostnit literaturu kvalitní.

Upřímné návrhy na zlepšování a rozšiřování této aktivity, stejně jako rukopisy, vlastním nákladem vydané knihy, návrhy a náměty pro další ediční činnost jsou vřele vítány.

25. ledna 2012

Přednáška M. Blahynky o V. Nezvalovi v Brně

Sice ne „na břehu řeky Svratky“, ale ve velmi příjemné kavárně Falco v Brně se setkali fandové Slávečka Nezvala a Milana Blahynky, který do posledního místečka zaplněnému sálu zajímavě a fundovaně vyprávěl o životě a díle velikána naší poezie, ale také o vlastní cestě k Nezvalovi, kterým se zabývá prakticky celý svůj život. Ve svépřednášce zmínil i další postavy české literatury, okomentoval jejich vztah k Nezvalovi i Nezvalův k nim. Řeč padla na Vančuru, Pujmanovou, Majerovou, Biebla, ale též na Osvobozené divadlo, Fučíka  ad. Dr. Blahynka rovněž zabrousl do ostatních zdánlivě nesouvisejících oblastí kulturní a umělecké tvorby. Řeč byla o televizních seriálech i výtvarném umění. Vyprávěl o projektech, na kterých pracuje. Zajímavou besedu v příjemném prostředí zorganizoval Výbor národní kultury v Brně, jenž opět prokázal, že zájem o poezii v současném kulturním marastu nejen přežívá, ale dokonce kvete navzdory všem snahám chapadel „všemocného, vševědoucího a všeřešícího“ trhu.