"Víte, nás kvalita knihy nezajímá, nás zajímá rychlá návratnost investice," je bežnou odpovědí velkých nakladatelů, kteří určují chod knižního trhu. Autor nový, se kterým je třeba pracovat, nebo knížka poezie, která potřebuje v komerční džungli podporu, jsou na obtíž. Trh je nakladately a distributory představován jako jakýsi fenonén nebo organizmus, který si žije svým životem a eliminuje všechno dobré a jedinou možností je se mu podřídit. "My bychom to vydali, ale trh to nechce," slýchavají autoři přečasto od svých nakladetelů, nebo: "Ne, my ten váš rukopis číst nebudem, sežeňte si dva posudky, nějaký grant a vydáme to." Všechno je naruby a přitom kvalitní, moderní, avantgardní literatury tak málo. Mnoho autorů vydává knížky vlastním nákladem bez možnosti další systematické distribuce.

Cílem blogu ASTRONAUT V MOŘI je šířit kvalitní původní českou nebo do češtiny přeloženou literaturu všech žánrů (na cestě je také paralelní blog, který bude pokrývat podobné pole v řečtině).

Tato aktivita je NEZISKOVÁ, tudíž knihy, které je a bude možné získat prostřednictvím tohoto blogu, budou stát přesně tolik, aby byly pokryty pouze přímé náklady na jejich vydání, tisk a distribuci.

Autoři a správci blogu apelují na čtenáře, aby adresu šířili, aby informovali své přátele a známé a podpořili tak kvalitní tvorbu vymykající se střednímu podbízivému proudu a svojí podporou dali najevo, že nepatří k reklamou otupělým pasivním čtenářům, ale k těm jenž dokáží rozpoznat a upřednostnit literaturu kvalitní.

Upřímné návrhy na zlepšování a rozšiřování této aktivity, stejně jako rukopisy, vlastním nákladem vydané knihy, návrhy a náměty pro další ediční činnost jsou vřele vítány.

30. listopadu 2011

Příběhy jednoho z bezvýznamných bohů. Ukázka z připravované knihy aténského básníka Elia Fukise


Vrchol

V zamrzlých polích Antarktidy
jediné, co chybělo,
bylo Slunce,
kterého bylo přemíra jenom na Sahaře.

V horku a tichu pouště
jediné, čeho se nedostávalo,
byla vláha,
které byl nadbytek pouze v Amazonii.

Ztracenému v ráji Amazonky
jediné, co chybí
jsou horské vrcholy,
jichž je nadbytek pouze v Himalájích.

Teď, když stojím na nejvyšším himalajském
štítu a rozhlížím se kolem,
vidím,
že nemá smysl snít o něčem jiném.

Na absolutním vrcholu
absolutní bezpečnost a klid,
hmatatelné a ničím nerušené.
Takže tady můžu
umřít...
...na samotu.

Proto...
rozhodnu-li se žít,
jediný možný způsob je
sestoupit dolů.


Chuďas u soudu

Nezávislí pozorovatelé předvídají,
že alespoň jednou za život budu mít pravdu.

Jaký obličej bude mít moje pravda?
Jak bude stará?
A peněženka?
Prázdnou nebo plnou ji bude mít?

Jsem si jistý,
že slova na mou obranu
budou vypůjčena z jazyků, co se s nimi dávno nemluví.

A to proto, že prozatím
neexistuje žádný srozumitelný slovník,
co by mě ochránil.

Vidíte tedy,
ta moje pravda bude velmi stará.

Vědci, kteří uslyší mou obhajobu,
ji budou zkoumat
jak mrtvolu,
s jejímž nálezem nepočítali,
jenž jim spadla na cestu
za hvězdnou kariérou.

Stačí, když se zaměří na leb
plnou nápisů o životě,
co se ztratil.
Zde je jasně a bez sebeklamu řečeno,
že společně  s lidmi zklamalo i slunce.
Nedokázalo se rozhořet světlem,
které by stálo za to, aby  jej dostali
smrtelníci,
smrtelníci jako já.
A tenhle chaos
jak z jiného světa, chaos
z moudrosti kdoví kterého hmotného boha,
bude darován nám všem.

Co to ostatní...
Hrudník... klouby... obratle...
Od té doby, co se dozvěděli tu černočernou zprávu,
že bozi spravedlnosti nikdy neexistovali ani v legendách,
zklamání z nesmyslnosti světa,
pochopili, že drželi při životě
samotné peklo.

A co se týče naděje...
                        ...snů
                        ...citů
a jiných řeckých cností?
Pravděpodobně
jak beznadějný bezdomovec
jsou všechny schoulené kdesi uvnitř nás.

Ale soudce nic takového nezajímá.
Řecké cnosti...
Pravdy duše...
Soudci si žádají hmotných důkazů,
                        konkrétních,
                        hmatatelných.
A já i tentokrát
vypadám tak uboze,
protože moje pravda je bohužel
věčná.


Básník Elias Fukis 
pochází s Epiru, ale žije v Athénách. 

Kniha "Příběhy jednoho z bezvýznamných bohů" je osobitým pohledem na chod dnešního světa. Jednotlivé básně na první pohled připomínají biblické nebo antické mýty, ale i přesto je zřejmé, že se jedná o autorův syrový bezprostřední prožitek. Jejich pesimismus odráží stav země v předvečer krize.
Sbírka vyšla poprvé v Řecku v roce 2007 a byla přeloženo do Angličtiny a Italštiny. 
České vydání je naplánováno na druhé čtvrtletí 2012.  
Prozatím můžete navštívit autorův zajímavý blog: http://cosmopoems.blogspot.com/

20. listopadu 2011

Astronaut v moři

Rukopis knihy Astronaut v moři (Αστροναύτης στη θάλασσα) se mi dostal do ruky před pár lety. Doporučil mi jej k přečtení renomovaný řecký básník Jorgos Kakulídys (česky: Pravda, co neexistuje, nakl. Orego 2006). Z otrhané papírové obálky, kterou mi dal, jsem vylovila svazek listů potištěných textem, jenž byl přeškrtaný, plný oprav a přepisů, vykřičníků, šipek a hvězdiček nejrůznějších barev. „Jak tohle přelouskám?“ říkala jsem si a čtení rukopisu odkládala a okládala... Až jednou jsem zase balíček rozdělala a nasedla na první slovo. Od té doby jsem astronautem v moři. Když jsem po několika hodinách docestovala na poslední  stránku,  jediné, co mě napadlo bylo, že jsem nikdy nic podobného nečetla. Ihned jsem kontaktovala jak Kakulídyse, tak autora spisku, že by sbírka měla vyjít česky.
Ilustrace z knihy
Doufám, až si knížku přečtete, budete se mnou souhlasit, že "Astronaut" měl štěstí, že jsem  se odhodlala náročný rukopis "přelouskat" a neodložila jej a autora neodbyla nějakou výmluvou.
Na podzim 2011 je můj záměr a přání staly skutečností a knížka vyšla česky jako 15. svazek edice Bášeň na sobotu v nakladatelství Periskop Příbram, které se velmi pečlivě a profesionálně rukopisu ujalo na základě grafického zpracování Karla Bialeka.
Astronaut v moři je básnická skladba odrážející myšlenky a pohled na svět Atéňana středního věku na prahu globální krize, který se ještě neztotožnil s osudem PET láhve a volil osud Astronauta v moři, sestavené do velmi volně navazujících básní či próz.
Autor a překladatelka

Autor, hudební skladatel Tásos Meletópoulos se narodil v roce 1956 v Aténách, kde dosud žije. Od roku 1995 vydal několik sbírek básní a povídek (např. Nerozhodný, Barometr, Průhledný motýl), dva romány (Walli, Jsi na řadě) a knihu pro děti (Žabák Brady). Jeho knihy byly přeloženy do angličtiny a japonštiny. Spolupracoval s významnými skladateli jako např. Manos Chatzikakis (autor Dětí z Pyrea).

Meletopoulova hudba

Ale nechme promluvit autora či Astronauta v moři, jak je vám libo:
           
„Chtě nechtě dýchám hnilobný vzduch, zatímco opouštím pořádek absolutního kapitalizmu, ve který jsem bezmezně věřil. Po staletích dovoluji sám sobě myslet a mít přání která když se splní  zboří pevnosti. (...)
Hledám vše, co by mi odlehčilo na tomto světě, který rodí stále krvežíznivější bojovníčky.(...)
v
Chápe se provazu a trhá s ním silou.
Malý zvon se houpe a zvoní.
Křižácká věž kdysi mocná
padá na kolena.
Svatá Marina ozdobená bazalkou a třemi nachovými růžemi
stojí před vchodem.
Meče zapomenutých rytířů hluboko v zemi
potřísněné starou krví nepřestávají bojovat,
aby se konečně dočkaly klidu.
Zapaluji svíčku.
Mlžný obláček kolem plamene.
Ruka vystupuje z nehybné ikony
a pomáhá jasu stoupat do tmavé výše.
Kostelní pěvec s byzantskou nehybností prosí za vyslyšení.
Dva tisíce let stejná modlitba.
Císaři, mniši s monstrancemi,
muži, ženy, děti,
světci,
rozkvetlé lilie na svahu století.
Bože, smiluj se!
Kde je zbabělci konec...
v
Když si vybíráš místo v životě,
postav se na místo záchranáře.
Zůstaň věrný naději.
Tam jsou všechny trofeje.
Nehledej zbytečně žádnou zkratku.
Otoč se směrem k měsíci a zůstaň mlčky.
Ticho přináší osvěžení.
Záchranáři,
než skočíš do vody,
stoupni si na místo toho, pro kterého skáčeš.
Jinak jej nezachráníš.
v
Špiním si srdce, kamkoliv jej položím.
Seschlá višeň přilepená k zemi.
Krev, plíseň, červi, masařky hladové.
Na kmenech i větvích
malé zelené housenky stočené do obloučku.
Sestoupí do hlíny,
aby se znovu zrodily.
Obloho, svítíš žlutými listy.
Andělé naloženíí cizím utrpením si vychutnávají
svou dobře placenou moc.
Všechno je jim lhostejné.
Umí jenom chtít.
A dělají to dobře.
v
Nedlužím nic a nikomu.
Kromě osudu, co mě živí.
v
Pod kůží mi žije drak.
Pokud se neumoudří, je se mnou ámen.
v
Nespočetněkrát jsem se zachoval jako slepice.
Zaútočil jsem jako had.
Štěkal jako pes.
Pohádal se jako kohout.
Přilepil se jako pijavice.
Schoval se za vlastní prst jako pštros,
co vyhrabává jamku, aby tam nacpal svou pitomou hlavu.
Kolikrát jsem chápal život jako sup a požíral nahnilé maso svých obětí.
Nespočetněkrát
jsem byl roztrhán na kusy lidskými hyenami.
Byl jsem uvězněn jako lev v kleci.
Vyl jsem beznaděj jako šakal.
Plaval jsem.
Létal jsem.
Vykopal jsem v zemi tunel jako krtek a vrhl se tam,
abych se ukryl, abych se zachránil.
Nespočetněkrát
jsem se cítil jako žíznivý
                                    osel.
v
Již od prvního okamžiku,
necitelný čase,
jsem si tě zamiloval jako blázen.
Nalepil ses na mě.
Vlekl jsem tě s sebou po celá staletí.
A ty?
Bruslíš a bez slitování
ostrými noži
vyrýváš do nevinnosti
krásu.
Zatímco jsem pevně sevřený ve tvém objetí,
pyšníš se nesmrtelností
a předáváš mě smrti.
v
Velevážený občane,
břicháči obchodníku, zemědělče, zelináři,
horlivče každou neděli v kostele obalený v nóbl obleku.
Lakýrky naleštěné, kolínská laciná.
Tvé bratrstvo ze všech sil a se vší elegancí živí klam,
že toto místo ti patří, že svět vám patří,
že Ježíš Kristus se nechal ukřižovat pro tebe,
že bohorodička zůstala pannou, protože tys tam nebyl.
Ubohý pokrytče,
Šíříš všude své peklo.
Tam, kde nemocné ženy, zloději, vrazi a sobci
prosí o odpuštění,
se provokativně znuděný protahuješ.
Kryso!
Místo, abys plakal sám nad sebou, soudíš ostatní.“
v
To je konec pomyslel jsem si,
ale z prudkého pohybu se její světlo rozletělo do tisíců plamínků,
V ten moment padl netvor
a zavládlo světlo.

(Text  : Věra Klontza-Jaklová)
Tásos Meletópoulos
Astronaut v moři
Překlad z řeckého originálu, redakce a ilustrace: Věra Klontza-Jaklová
Foto: archiv autorů
Fotografie obálky: Karel Bialek
Vydavatel a tisk: Zdenka Brožová, PERISKOP, Hluboš 133
V edici Báseň na sobotu, svazek 15.
ISBN 978-80-87077-18-4


Jak knihu získat?

Objednávku pošlete na e-mailovou adresu astronautvmori@gmail.com případně na vera.klontza@gmail.com


Uveďte počet výtisků, adresu, kam si přejete knížku zaslat a způsob platby.
Platit můžete dobírkou nebo převodem na účet. (Detaily najdete v pravém sloupci blogu)


Kniha stojí 120 Kč, 37Kč doporučená zásilka (do 8 knih v balíčku).