"Víte, nás kvalita knihy nezajímá, nás zajímá rychlá návratnost investice," je bežnou odpovědí velkých nakladatelů, kteří určují chod knižního trhu. Autor nový, se kterým je třeba pracovat, nebo knížka poezie, která potřebuje v komerční džungli podporu, jsou na obtíž. Trh je nakladately a distributory představován jako jakýsi fenonén nebo organizmus, který si žije svým životem a eliminuje všechno dobré a jedinou možností je se mu podřídit. "My bychom to vydali, ale trh to nechce," slýchavají autoři přečasto od svých nakladetelů, nebo: "Ne, my ten váš rukopis číst nebudem, sežeňte si dva posudky, nějaký grant a vydáme to." Všechno je naruby a přitom kvalitní, moderní, avantgardní literatury tak málo. Mnoho autorů vydává knížky vlastním nákladem bez možnosti další systematické distribuce.

Cílem blogu ASTRONAUT V MOŘI je šířit kvalitní původní českou nebo do češtiny přeloženou literaturu všech žánrů (na cestě je také paralelní blog, který bude pokrývat podobné pole v řečtině).

Tato aktivita je NEZISKOVÁ, tudíž knihy, které je a bude možné získat prostřednictvím tohoto blogu, budou stát přesně tolik, aby byly pokryty pouze přímé náklady na jejich vydání, tisk a distribuci.

Autoři a správci blogu apelují na čtenáře, aby adresu šířili, aby informovali své přátele a známé a podpořili tak kvalitní tvorbu vymykající se střednímu podbízivému proudu a svojí podporou dali najevo, že nepatří k reklamou otupělým pasivním čtenářům, ale k těm jenž dokáží rozpoznat a upřednostnit literaturu kvalitní.

Upřímné návrhy na zlepšování a rozšiřování této aktivity, stejně jako rukopisy, vlastním nákladem vydané knihy, návrhy a náměty pro další ediční činnost jsou vřele vítány.

11. února 2012

Rozebráno. Dopito.


Byzantinci, kteří v historii figurují jako znalci vína, považovali středoevropská vína za patok. Nazývali je víny mrazu a pohrdavě se vyjadřovali o jejich trpkosti. O tisíc let později Jan Neruda to už viděl jinak a do úst Karla IV. vložil známé verše:  Pij Bušku - již se nezarmuť - a poslyš, co ti král tvůj praví: můj jazyk je jak známo vybíravý - a našel již v tom víně chuť. Víš - zkoumat třeba, Bušku  milý, To víno má svůj vlastní ráz, Zprv trpké, ale milé zas - my myslím, jsme se už vpili!
Brněnskou autorku Taťánu Kuxovou víno inspirovalo k sestavení bohaté básnické sbírky vydané pod titulem Vínmysly aneb brouček světla. 100 + 3 poetických výmyslů inspirovaných vínem. skladby jsou tematicky rozdělení do do čtyř částí: Víno a dějiny, Víno a okamžiky, Víno a  zákonitosti a Víno a pravda. Sbírku doplnil doslovem Lubomír Feldek.
Žádné velké řeči! Zvu vás na skleničku!

Víno a dějiny....

AMFORY

Krása v účelu
a účel v kráse,
to jsou amfory
z Peloponéského 
poloostrova
plné vína,
všechny jsou stejné
a každá je jiná,
se štíhlou šíjí,
štíhlé i v pase,
dole spíš při těle,
ti, kdo z nich pijí,
to znají doslova,
pro znalce nesmělé
je účel v kríse
a krása účelem.


JINÝ KRAJ

Ibrahím přijel
a podivil se velmi,
že Slované ve své zemi
i Perun, Vesna, Velen na nebi
nepijí víno jako u nich v Cordobě,
a tuto zprávu podal svmu chalífovi:
- Jejich nápojem i vínem je med.


SVATOBOŘICE

Svato, boř modly,
znělo prý u nás
ve slovanském Pantheonu,
jinak v jáji za dědinou,
když z tepla Soluně
přineslo novou víru
mešní víno.


PODOBOJÍ

Už zazněl chorál, už jsou tady.
Odkud však berou sílu?
Myšlenka tmelí jejich řady:
Víno všem bez rozdílu!


PUŠKIN

Byl jeden – vypil v půli žití
kalich, co jiným vystačí
na velmi dlouhé nudné pití,
nic po nich není jinačí.

Jen prostě dopil. Dno se kalí,
u dna je také kalamář,
jiného jsme ho nepoznali
-         horoucí mysl, jasná tvář.

Hvězda v svém čase pominula,
nám přesto končí mračný den,
výstřel je stále v bodě nula
a básník stojí neskloněn.


ÚČEL

Jednou,
možná náhodou
a možná ne,
sešly se
pro víno absolutně ideálně
podmínky k dlouhodobému uskladnění.
V dražbách pak šlo na dračku
a chutnalo nepřekonatelně
víno vyzvednuté
z Titaniku.


Víno a okamžiky...

PŘEDPOKLAD KOMUNIKACE VE VYMRZLÉ CHALUPĚ
Zima leze přes zápěstí
skrýt se do rukávu,
zatopíme suchým klestím,
uvaříme kávu.

Z koutů táhne syrovina
zmrzlým slovům do noty,
svaříme si trochu vína
-         nejdřív teplo, potom ty!


SPECIÁLNÍ VÍNA

LEDOVÉ nezchladí,
první mráz polevil,
o slupku zavadil
- nastal čas oblevy.

SLÁMOVÉ pro radost
slaměným vdovám,
není ho v láhvi dost
- natož pro dva.


UPROSTŘED ČASU

Růžové víno jako máslo klouže,
nemusíš přidat ani slůvkem med,
jen chleba zůstal tvrdý jako houžev,
krájený nožem chladným jako led.

Sundám si brýle, nasadím si jiné,
do barvy k vínu, proti mračnu chyb,
zčernalé mračno po obloze plyne,
v růžových brýlích vypadá hned líp.


VHODNÝ ODSTUP

Raději nepsat o víně,
když máš ho plnou hlavu.

Raději nepsat o lásce,
když hoříš zamilovaností.

A o životě by bylo snad lepší
psát z nadhledu
těch, kteří ho mají za sebou.


Víno a zákonitosti...
  
PĚSTITEL

Vína PITEL
který ĚST
s vínem srostlý
na svou čest.


ŘEZ
Keřům je zima, když moc brzy
prořežem réví před jarem,
když řežem pozdě, roní slzy
jako nad náhlým nezdarem.

Je to jak s námi. Každou chvíli
nevíme, jestli přišel čas
odříznout to, co bere síly.
A co ty slzy? Co ten mráz?


SYMBIÓZA

Réva je mladá, plná sil,
kůl suchý ji zavčas podpořil,
přesto ji zavčas podpořil,
ještě než přišla nejistota.

Tak rozhlédnout se na svět celý
touží za hlava zvednutá
a neochvějnost kůlu velí
jen stát a ani nedutat.


NAČASOVANÉ ZMĚNY

Pokud doba květu trvá,
neradmo keřem hýbati,
po odkvětu trhat
-         s podivem, přec se vyplatí.


ŠKŮDCI

Vyčkávání se nevyplácí,
kdo nemá nic, tomu blaze,
révě škodí vosy, ptáci,
může sejít taky mrazem.

Plesnivina, mšice, vedra hatí
révě růst jak hubitelé lítí,
na všechny vždy něco platí
- jen na zloděje nic než bití!


RŮZNÁ KVALITA

Chvíle ticha jsou různé.

Jiné je ticho v plném kině,
jiné před hercem na forbíně,
jiné po přiznání se k vině.

Jiné je z rozkazu a jiné nepovinně,
jiné, než smočíš jazyk v víně,
které jak v nekonečně tichém klíně

roky čekalo na svou chvíli.


Víno a pravda...

PŮVOD ZNAČKY

Tohle naše víno
ze všech nejdražší
ocenila i anglická královna,
tedy – chutnalo jí,
přesněji řečeno – je ochutnala,
vlastně, když jste tak zvědaví,
tak jsme jí je nabídli,
ano, vskutku,
kdybychom se chtěli
přesnějšího obrazu dopátrat,
vměstnali jsme je na slavnostní tabuli,
k níž usedla.
A od těch dob se datuje
nová značka:
Královské víno.


VYBALANCOVÁNÍ PŘÍSAD

Staří dobří zkušenci
mísili mléko s popelem
na utišení hladu.

Mísili víno s vodou
na utišení žízně.

Ještě zbylo dost popela a vody.

A taky hladu a žízně.


JEDEN DOPORUČENÝ ZPŮSOB

Vrána sedá k vráně,
ne jak sokol na javor,
neobracej v ráně
dýku, z které kape vzdor.

Nad rozlitým vínem
celý soudek nezatrať,
nebuď vranám stínem
- leť výš a šťastně se vrať!       


PŘÍPITEK

Při přípitku se to tak dělá,
že žádná stěží splnitelná přání
ani přehnaná slova
se nezdají dost skvělá,
aby té velk chvíle byla hodna.

O to víc vyniknou pak
výzvy reálné.

Tahle je krásná:
Do dna!


REKVIZITA

Kandrdas se nesměle přeptával,
proč sbor i sólisté připíjejí
rýnským vínem v ostré barvě vitacitu,
ale ostřílená rekvizitářka to věděla líp:
-         To světla sežerou.

Nesežrala.

Ve vrcholné scéně
publikum sledovalo,
kterak na scéně ťukají sklenice
se žlutavým mokem
barvy čerstvého ranního vzorku.

Může být horší varianta,
než když se pravda s iluzí
sejdou na půl cesty?


NOVÁ KVALITA

Nikdy jsme spolu nepili víno,
nikdy jsme spolu nebyli celou  noc,
ale nikdy jsme také neříkali nikdy.

Proto je z nikdy stalo zatím.


K NEVYČERPATELNÉMU TÉMATU

Každý, kdo vínu skrz slova se koří,
věří, že ke dnu dohlédne,
méně však kapek ve všech širých mořích
než pití v číši bezedné.Pro Národní vinařské centrum Valtice vydala agentura Bravissimo, Znojmo. 
ISBN 80-239-1941-5

Knížka je beznadějně rozebraná, 
ale pokud na ni někde náhodou narazíte, neváhejte ani chvilku!!! 


Další odkazy o autorce a jejím díle:

Žádné komentáře:

Okomentovat